Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Onze visie op hulp en helpen is dat bij jou alle voorwaarden al aanwezig zijn, die jou ten dienste kunnen staan om de stroom op gang te brengen. Een stroom die leidt tot verlichting. De gunstige condities zijn soms verborgen onder verschillende lagen die zich in de loop der tijd hebben opgebouwd. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om het leven te leiden zoals jij wilt, overeenkomstig jouw lot en bestemming. Wij willen de voorwaarden scheppen, waardoor je weer verder kan.


Jan-Willem


        Geboren in 1963 als jongste van vier te Zuidlaren.
Psycholoog, HR- en organisatieadviseur, teamcoach, trainer, procesbegeleider en opsteller.  

Nieuwsgierig. Empathisch. Kritisch. “Samen kunnen vrijmaken wat beschikbaar is. Beweging te laten ontstaan en inzicht te krijgen in wat verborgen was. en dan een volgende stap te kunnen zetten.” Dat is voor mij de essentie waar het bij het bieden van hulp om draait.

Lees meer over Jan Willem
Gerda        

            

Geboren in 1962 als jongste van de vijf van moederskant en van de acht kinderen van vaderskant, te Groningen.  Beeldend kunstenaar,opsteller en droomduider.Zorgvuldig, enthousiast en invoelend.“Ik wil mij graag aansluiten bij waar jij bent op dit moment en even met je meelopen. Als we samen meer inzicht krijgen in wat er nu is, dan hebben we een stap gezet.”

Lees meer over Gerda