Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke


Lees over Dromen.
Ze vertellen je meer over wat er in je onbewuste plaatsvindt.

Of ga naar de Meditatie.