Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Teamcoaching


Het geheel is meer dan de som der delen. Ieder lid van het team is belangrijk om bij te dragen aan de doelen die het team wil behalen. De manier waarop de individuele leden van een team samenwerken en verkeren, bepaalt vanzelfsprekend of dit lukt. Is er chemie en vertrouwen? Zijn de teamleden in staat om te erkennen dat ze met elkaar meer bereiken dan alleen? Ziet ieder lid zijn eigen kwaliteiten en beperkingen? Samenwerken is een van de meest complexe activiteiten, omdat er op zoveel vlakken iets mis kan gaan. Als zaken goed lopen is dat zeker geen garantie dat het goed blijft gaan, omdat de omgeving kan veranderen, behoeften kunnen wijzigen, de teamsamenstelling kan veranderen, noem maar op. Of het nu gaat om traditionele teams die samenwerken met een leidinggevende of om eigentijdse vormen van samenwerken zoals zelfsturing: overal doen zich dynamieken voor die de teameffectiviteit beïnvloeden.

Wanneer zou het raadzaam zijn om teamcoaching in te zetten?

Een bruikbaar model voor teamontwikkeling vinden wij terug bij Patrick Lencioni, die in zijn boek de 5 frustraties van teamwork als volgt heeft beschreven. 

·       Er is gebrek aan vertrouwen;
·       Teamleden durven elkaar niet uit te dagen en zijn bang voor conflicten;
·       De onderlinge teamledenlaten weinig betrokkenheid zien, er is een sleur;
·       Men neemt geen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, noch spreekt men anderen daarop aan;
·       Eigen belang voert de boventoon en overschaduwen de teambelangen.  

Een team dat elkaar vertrouwt, kwetsbaarheden bespreekbaar maakt, constructieve conflicten durft te voeren, commitment geeft aan afspraken, zich verantwoordelijk voelt, elkaar aanspreekt en waar aandacht is voor het gezamenlijke resultaat (in plaats voor individuele ego’s) groeit en wordt elke dag beter en sterker.Teamcoaching is in lijn met het voorgaande goed in te zetten om

•    een team te vormen: door te bespreken en te ervaren wat het betekent om onderdeel
     te zijn van een groep, die samen een doel wil bereiken. Wat komt er bij kijken?
     Hoe ben je in staat om je eigen individualiteit en talenten tot bloei te laten komen in het team en wat voor krachten komen         los als je af en toe moet inbinden.
•    de positieve energie weer terug te brengen in het team. Bezieling!
•    de onderlinge samenwerking, besluitvorming en/of communicatie te verbeteren aan
     de hand van concreter vaardigheden zoals luisteren , nieuwsgierig zijn en daarbij
     ook het achterste van je tong te laten zien.

Elke traject starten we met een intake en orienterend gesprek. Omdat ieder lid een aandeel heeft in de teamdynamiek willen we graag iedereen spreken en zijn/haar visie horen. Op basis daarvan maken we een analyse en zetten gezamenlijk het traject uit om te komen tot de gewenste stap in de teamontwikkeling.

lees meer