Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Procesbegeleiding


We kunnen onszelf maar tot op zekere hoogte blijven ontwikkelen, veranderen of verbeteren. Of het nu gaat om persoonlijke verlangens, de wensen van een team of afdeling. Er is altijd een punt van afnemende meeropbrengst en de optimale beperking. Niet alleen mensen, maar ook teams hebben hun blinde vlekken die kunnen leiden tot suboptimale processen, patronen en/of verhoudingen. Het helpt als een buitenstaander ernaar kijkt en teruggeeft wat hij ziet.In deze vorm van begeleiding helpen wij het proces door:

het niet te hoeven weten,

geen belangen te hebben,

het probleem daar te laten waar het hoort.

Dit betekent dat wij vanuit een objectieve, onafhankelijke positie een bijdrage leveren in een vergadering, aan een teambijeenkomst, tussen twee of meer medewerkers of andere overlegvormen. Meerzijdig betrokken en nieuwsgierig.