Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Ontwikkelassessment


Een ontwikkelassessment concentreert zich op de vraag welke ontwikkeling jij in je functie kan doormaken en hoe deze groei idealiter verloopt. De aanleiding voor dit type assessment kan bijvoorbeeld de start van een nieuwe functie zijn. Ook voor jonge medewerkers die nog niet over de vereiste ervaring beschikken of bij medewerkers bij wie het de overtuiging is dat zij meer kunnen dan zij laten zien, is dit onderzoek op zijn plaats.  Het ontwikkelassessment brengt je talenten en bijvoorbeeld je management- of adviespotentieel in kaart, waarbij we in de breedte en diepte kijken naar capaciteiten en competenties.
In het rapport staat geen geschiktheidsadvies. Als de bevindingen echter veel onderscheid laten zien ten opzichte van het gewenste profiel, maken we hier doorgaans wel een opmerking over. De conclusie bevat een sterkte- en zwakteanalyse met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.


Voor meer informatie klik hier