Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke
Na het Atheneum heb ik een blauwe maandag Duits gestudeerd en ben overgestapt naar psychologie. Opgeleid als klinisch psycholoog, na de specialisatie neuropsychologie ben ik gaan werken in een revalidatiecentrum als behandelaar. Na 5 jaar ben ik overgestapt naar een personeelsadviesbureau, waar ik me het vak van HR adviseur en consultant eigen heb kunnen maken. Vanwege mijn achtergrond en affiniteit met persoonlijke ontwikkelingsvragen kwamen veel opdrachten op het gebied van coaching, mediation, samenwerking en training op mijn pad. Daarnaast ben ik mij in toenemende mate gaan toelegggen op het beoordelen en ontwikkelen van competenties middels selectie- en ontwikkelassessments, potentieelbeoordelingen en het beantwoorden van loopbaanvragen. Ook concentreerde ik mij meer en meer op procesbegeleiding. In 2005 ben ik als zelfstandig ondernemer gaan werken, eerst met een oud-collega (Kernadvies Noord). Vijf jaar later heb ik met Gerda Gidsen HR advies opgericht: een personeels- en psychologisch adviesbureau. In 2019 heb ik een uitstapje gemaakt naar een dienstbetrekking bij een van mijn klanten. Dit gaf mij echter niet de inspiratie en voldoening waar ik naar op zoek was. Daarom ben ik weer terug op het pad van volledig zelfstandig ondernemer zijn.
Daarmee kan ik beschikbaar zijn voor mensen en organisaties, die hun potentieel willen ontdekken en benutten. In de naam van Gidsen HR advies zit onze visie versleuteld. We willen een gids zijn: tijdelijk hulp en ondersteuning bieden om vrij te maken wat al beschikbaar is. Wij zetten daartoe verschillende instrumenten in, om het meest belangrijkste instrument, namelijk dat van een coachee of van een team weer aan de loop te krijgen. Hoe wij dat doen hangt af van de specifieke vraag. Inmiddels weten we door uitgebreide ervaring dat er vele wegen zijn die naar een gewenste uitkomst kunnen leiden. Wetenschappelijke, beproefde rationele methoden gebruiken we naast werkvormen die minder toegankelijke gebieden van onze persoonlijkheid in kaart brengen. Zicht geven op hoe onbewuste processen ons handelen kunnen beïnvloeden.

Over mijn persoonlijke ontwikkeling:
Bij Ellen van Wissen (Rotterdam) heb ik verschillende zeer inspirerende coachingssessies gevolgd, die mij verrijkt hebben als professional en mens.
Binnen het Hellinger instituut heb ik kennis gemaakt met systemisch werk en ben ik uitgebreid geschoold in het begeleiden van opstellingen, zowel voor familiesystemen als voor organisaties.
Op dit moment volg ik binnen het ITIP Instrument voor Hulp. Een opleiding die vooral inhaakt op het vergroten van het bewustzijn en door middel van ervaren.