Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke
Deze meditatie heb ik geschreven op basis van de boeken van Anodea Judith. Zij combineert inzichten uit de psychologie met de chakra’s, waardoor diepe oosterse wijsheid samenkomt met westers wetenschappelijk onderzoek. De chakra’s zijn energiecentra in je lichaam, elk chakra heeft zijn eigen functie. In de meditatie volg je de chakra’s en schenk je aandacht aan de zeven belangrijke levensgebieden.