Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Loopbaanoriëntatie en -planningSta ik op mijn plek? Haal ik voldoende energie uit mijn werk? Heb ik de functie (ooit) aanvaard vanuit een NEE of vanuit een overtuigend JA. Doe ik mijn werk met liefde en passie of zit ik mijn tijd uit…? Wat is mijn bestemming?
Hele herkenbare vragen. Vaak weet je wel wat je niet wil, maar niet goed wat je wel wil.

De loopbaanoriëntatie bestaat bij ons uit een reflectie- en een oriëntatiedeel. In het reflectiedeel brengen wij je achtergrond in kaart, zowel zakelijk, maatschappelijk als privé. Onze visie op loopbaanplanning is dat je pas echt goed weet wat je wilt als je zicht krijgt op wie je bent en daar contact mee kan maken.

Het reflectiedeel brengt ook in kaart wat de patronen zijn die in jouw leven een rol spelen. Welke patronen helpen en welke zijn belemmerend (geweest)? Wat heb jij nog te doen om de juiste stap te maken om de passende afslag te vinden, het pad te ontdekken dat bij jou past en de functie die jou de mogelijkheid geeft om tot uiting te brengen wat je werkelijk wilt doen.
In het orientatiedeel helpen we je om een passende richting te vinden op de arbeidsmarkt. Welke functie past bij je en binnen welke context kom jij het best tot je recht?