Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Leiderschapsontwikkeling


Leiding geven aan anderen veronderstelt, zo vinden wij, dat je ook leiding kunt geven aan jezelf. Persoonlijk leiderschap is een veelomvattende term, die directe associaties oproept met effectiviteit en resultaat. Natuurlijk zijn dit aspecten waar het in de aansturing van anderen en in organisaties ook om gaat, voor ons staan deze aspecten niet op de voorgrond. Leiderschapsontwikkeling is een proces van het ontdekken van je authenticiteit, je drijfveren en je overtuigingen. Het is een verkenningstocht om je visie op management en leidinggeven te ontdekken, nog voordat je dit uitdraagt en anderen hierin meeneemt.

Werkwijze
Wij coachen jou in je leidinggevende rol door middel van verschillende werkvormen. Ons startpunt is de vraagstelling: het in kaart brengen van je intenties en wensen afgezet tegen hetgeen de organisatie van deze rol verwacht. In dit spanningsveld werken we met behulp van dialogen, reflecties, vragenlijsten, creatieve werkvormen en opstellingen aan het bouwen van jouw persoonlijke visie op leiderschap. Daarbij brengen we in kaart welke talenten en valkuilen je hebt en zoeken we ook grenzen op. We willen inspireren en confronteren. Zonder wrijving immers geen glans.