Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Welkom op de website van Gidsen HR advies


Groei. Ontwikkeling. Het opheffen van blokkades. Ontdekken waar jouw mogelijkheden liggen. Je talenten herkennen en ervaren.  Dat zijn wat ons betreft kernwoorden als het gaat om persoonlijke ontwikkeling.

Het geheel is meer dan de som der delen. In een team heeft iedereen een plek, die bijdraagt. De ordening is daarbij belangrijk, net zo als een goede balans tussen geven.

Vanuit verschillende invalshoeken zoeken we samen naar ingangen die de energie vrijmaken om dit te bewerkstelligen. Om
daarmee de juiste voorwaarden te vinden, waardoor jij als mens of als professional weer verder kan.
Inzicht geven in patronen en verstrikkingen. Blokkades wegnemen zodat het weer stroomt binnen het team of andere samenwerkingsverbanden.

Coaching, Assessments, Leiderschapsontwikkeling, Cultuuronderzoek. Opstellingen, Mindfulness, Energetisch werk.