Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke

Cultuur en samenwerking


“Culture eats strategy for breakfast”, een gevleugelde uitspraak van Peter Drucker (1909-2005), die benadrukt hoe belangrijk cultuur is voor een organisatie. Een bepalende onderstroom voor alle processen die binnen een organisatie spelen. Veranderingen die te weinig rekening houden met deze factoren hebben geen enkele kans van slagen.

Dit thema raakt direct aan waarden, normen, overtuigingen en communicatie. Cultuur uit zich in gedrag en gewoonten. In de manier van spreken, bejegening, alsmede in de wijze waarop iets niet gezegd wordt, maar wel gevoeld.
Effectieve samenwerking vindt plaats als medewerkers elkaars verschillen respecteren, oprecht zijn en elkaar vertrouwen, aanspreken en waarderen. Hoe weerbarstig is de praktijk. Veel energie gaat verloren aan dysfunctionele aspecten en frustraties, de inspiratie lekt weg en de synergie die zo gewenst en vaak broodnodig is, komt niet tot uitdrukking.

Het loopt zoals het loopt, totdat het niet meer gaat. Medewerkers vertrekken, een hoog ziekteverzuim, conflicten die blijven opspelen. De bezieling is weg.


Wij begeleiden organisaties en teams die willen veranderen. Die bereid zijn om hun waarden tegen het licht te houden en te onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen doorwerken op de effectiviteit en samenwerking.


Werkwijze


Onze werkwijze is dat wij met iedereen van het team in gesprek gaan en verkennen wat de zienswijse is op de huidige situatie. Elk probleem kent een zekere dynamiek met terugkerende, vaak verstikkende patronen waarin - volgens onze zienswijze - de oplossingsrichting al besloten ligt.

Dit geldt ook voor cultuurvraagstukken.

Alle leden van het team krijgen een mogelijkheid om zich uit te spreken. Op basis van deze bijdrage maken we een analyse en schetsen van wat er speelt, zowel boven als onder de waterlinie: wat zijn helpende en remmende krachten die inspelen op de sfeer en cultuur? En wat is er voor nodig om het patroon te doorbreken? Middels teamsessies en uiteenlopende werkvormen werken we toe naar een ander evenwicht en samenhang waarin er ruimte is voor alle leden om zich vrij te voelen, zichzelf te kunnen zijn en met elkaar te bouwen aan wat de organisatie van hen nodig heeft.