Gidsen


“Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal”. Rilke
Assessment

Wat speelt zich nu precies af onder de waterspiegel aan talenten, kwaliteiten, creativiteit en … mogelijkheden? We hebben veel meer ter beschikking dan in ons gedrag tot uiting komt. Het is aanmatigend om te stellen dat wij dit voor jou vrij kunnen maken. We kunnen je wel helpen om hier een bijdrage aan te leveren. Hierbij gebruiken we niet alleen traditionele,  wetenschappelijk gefundeerde onderzoeksmethoden van testen en vragenlijsten maar ook aanvullend materiaal dat je diepere overtuigingen, wensen en ideeën onderzoekt. Op die manier brengen wij contouren van je potentieel in beeld en zoomen in op onderdelen waar jij specifieke belangstelling voor hebt. Deze informatie kan behulpzaam bij coaching, loopbaanvragen of bij levensvragen die een rol spelen. meer informatie